Pratikaj faroj de AK dum 2014

– Produktado de flugfolioj/ informiloj (france, angle kaj Svahile) en plej malsamaj okazoj dum la jaro
– Informado pri Esperanto en la universitato de Lome, okaze de la kultura foiro [Adjévi]
– Informado pri Esperanto en du universitatoj en Kaburbo, Sud-Afriko [Emile]
– Informado pri Esperanto en la universitatoj de Bujumbura kaj Kiremba [Jérémie]
– Kunlaboro kun Anita Dagmarsdotter (Svedo) por starigo de afrika retpaĝaro en retejo de sveda E-grupo. [Adjévi]

– Seminario pri Ativula Maturigo (SPAMO) en Afriko. (dato, loko kaj temo decidotaj kune kun UEA)
– Perfektiga kurso 2014 en Kaburbo/Durbano (Suda Afriko) [Emile]
– Sendo de esperanto-instruisto al Kenjo/ Ruando/Ugando/Tanzanio/Senegalo
– Sendo de instrumaterialoj kaj lernolibroj [AO]
– Perkorespondaj kursoj [AO]

– Kunligo de landaj asocioj, sekcioj kaj lokaj kluboj
– Subvenciado de landaj asocioj por ebligi ilian agadon
– Afrika Kongreso en 2017 (alvoko por kandidatiĝo) [Adjévi]
– Eldonado de la bulteno “Esperanto en Afriko“ [Jean]
– Prizorgado de la retejo pri la Afrika Agado de UEA [Jean]
– Varbado de mono por Afrika Fondaĵo [ĉiuj komisionanoj]
– Kompostado kaj eldon(ig)o de periodaĵo de DKEA (DR Kongolando) [AO/Adjévi]
– Membrecoj, abonoj
– Plifortigo de junularaj organizoj en Afriko
– Produktado de E-filmoj kaj muzikoj
– Varbado de novaj komisionaj
– Diskonigo kaj aplikado de la rezolucio de la 5-a AKE
– Repago de retkostoj al komisionanoj

Laisser un commentaire