Esperanto en Afriko

Saluton!                                                        

Bonvenon al la retpaĝo de la Afrika Komisiono de UEA. Tiu-ĉi retpaĝaro estas la oficiala kanalo por informiĝi pri la movado en Afriko. Pro tio, ĉiuj kontribuoj al evoluo de la afrika movado estas bonvenaj. Vi povas ankaŭ legi pri novaĵoj verkitaj de afrikanoj. Ili estas alireblaj  ĉe la rubriko BULTENOJ. Por landaj asocioj en afriko kiuj deziras peti subvenciojn, ili ekde nun povas elŝuti la formularon ĉe la rubriko DOKUMENTOJ. Estas multaj ligoj ĉe la paĝaro al tiu de UEA. Kursoj diverslingvaj estas elŝuteblaj ĉe la rubriko KURSOJ. Kalendaro de eventoj disponiĝas. Por kontakti Afrikan Oficejon de UEA, vi bonvolu retmesaĝi afrika.oficejo@gmail.com aŭ plenigi formularon ĉe la rubriko KONTAKTU NIN.

Ni ne forgesu, ke la estonto de la afrika movado dependas unue de afrikanoj. Ĉiuj afrikaj esperantistoj, ĉu junaj, ĉu maljunaj bonvolu semi grejnon de la movado en sia ĉirkaŭaĵo parolante pri la lingvo ĉe lokaj elsendstacioj, gazetoj, lernejoj, ktp.