Alvoko por subteni la 3-an filmon de Dankon Kwibe

La forlasita virino estos la 3-a filmo produktita de Dankon Kwibe, post  La VenĝemoLa Heredaĵo.

Karaj gesamideanoj, mi ŝatas informi al vi pri mia tria filmo, kies manuskriptoj jam estas pretaj, sed ni ankoraŭ bezonas vian monhelpon por realigi tiun belan filmon. Via mondonaco ebligos al ni lui kameraon, reflektilon, voĉilon ktp. La fina titolo de la filmo estus “La forlasita virino” aŭ “La malfacila vivo de virino“, tiel Dankon Kwibe prezentas la projekton.

Donacojn al la projekto vi bonvolu sendi pere de la platformo cotizup

5€ aŭ pli: granda danko de Dankon Kwibe

10€ aŭ pli: via nomo estos citita fine de la filmo

20€ aŭ pli: aldone, vi ricevos DVD-n de la filmo dum la 109-a Universala Kongreso de Esperanto, en Aruŝo, Tanzanio.

Laisser un commentaire