Aruŝo ĝoje bonvenigas ĉiujn al la 109-a UK!

En la 1989-a kaj iom poste en la 1998-a jaro montriĝis vera deziro pri UK en Afriko. En 2016, dum la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE), eknaskiĝis klara plano por inviti kaj organizi UK en la kontinento. Longan tempon afrikanoj sopiris pri tiu ĉi renkontiĝo en la kontinento, UK! Finfine ĉi-jare la hejmurbo de Esperantujo moviĝos al Aruŝo, Tanzanio, kien ĉiuj baldaŭ alvojaĝos por partopreni en la plej prestiĝa Esperanto-simfonio: la 109-a Universala Kongreso. En interparolo kun Adjé Adjévi la prezidanto de la Loka Kongresa Komitato (LKK) rakontas pri la pretiglaboroj. Bonvolu sekvi la diskuton!

Saluton, Costantine Mashauri! Ĉu vi, kiel la prezidanto de la Loka Kongresa Komitato (LKK), povas iom rakonti pri la pretiglaboroj de la 109-a UK?

Saluton Adjévi! La pretiglaboroj progresas laŭplane – eĉ se ni devas uzi proprajn rimedojn. La LKK laboras senĉese kaj senlace en interkonsiliĝo kun la Kongresa Fako kaj la estraro de UEA por elbaki memorindan kongreson. Surloke ni kunlaboras kun la enlandaj aŭtoritatuloj de diversaj publikaj instancoj. Certe la ĉi-jara UK estos vera novaĵo pro okazigo de renovigitaj programeroj. La nacia vespero estos senprecedenta en aparta etoso kun partopreno de tanzaniaj oficialuloj, ekzemple. Plie, ni laboras por havi niajn homojn ĉe la flughavenoj por akcepti la alvenintojn kaj laŭeble ankaŭ helpi al ili plenigi formularojn ktp. Laboro estas same farita por faciligi la enloĝigon sen kroma monpago al homoj, kiuj lastmomente vojaĝos al Aruŝo senantaŭmendo de hotelo.

Kio instigis vian landon inviti la organizon de la 109-a UK en Aruŝo?

Esperanto-Asocio de Tanzanio (EATA) estas aliĝinta landa asocio de UEA. Esperanto estas nia laborlingvo; sekve ni laboras por ĝia diskonigo. Plie, ni celis respondi al la demando pri la neniama okazigo de UK en Afriko, sciante ke la IJK kaj ILEI-kongreso jam okazis en la kontinento.

Kiel la homoj ricevis la novaĵon pri la UK en Aruŝo?

La homoj ĝoje ricevis la novaĵon pri la organizo de la 109-a UK en Tanzanio. Por multaj afrikanoj ĉi tiu kongreso ne nur estas Esperanto-evento, sed ankaŭ havas apartan signifon. Tio plifortigas la senton de aparteno al la tutmonda E-komunumo, kunhavante valorojn de paco, kunlaboro kaj reciproka kompreno. La enlanda registaro grandparte estas pozitiva, aparte la fakuloj kaj interesiĝantoj pri lingvaj demandoj, kulturoj kaj turismo. Cetere la ministro pri Turismo estas la alta protektanto de la kongreso.

Oni aŭdis rimarkojn de iuj, ke UK estas ĉiam la sama, ke sufiĉas partopreni unu kaj poste jam estas nenio nova. Kial homoj devus vojaĝi al la UK en Aruŝo?

La ĉi-jara kongreso estas historia, ĉar unuafoje la UK okazas en Afriko. Ĉi tio donas al partoprenantoj la okazon ĉeeste lerni pri afrika kulturo, viziti lokajn vidindaĵojn kaj havi persone kaj kulture riĉigan sperton. La 109-a UK estas unika oportuno por veni renkonti esperantistojn el diversaj landoj kaj kontinentoj, interŝanĝi ideojn, revidi malnovajn amikojn kaj ekhavi novajn. Plie, vojaĝi al la kongreso en Aruŝo estas maniero montri sian subtenon al la tutmonda esperantistaro kaj kontribui al ĝia kresko kaj daŭripovo. Estas ankaŭ okazo por partopreni en la diskonigo de Esperanto kiel internacia lingvo kaj ilo por justa komunikado en Tanzanio.

Estas komuna aranĝo al la pinto de Kilimanĝaro. Ĉu vi povas diri iom pri tiu programo?

Jes, okazos antaŭkongresaj ekskursoj. Unu el tiuj estas komuna grimpado al la pinto de la plej alta monto de Afriko, Kilimanĝaro. La programo disvolviĝos inter la 22-a kaj la 28-a de julio 2024. Jam aliĝis esperantistoj, sed ankoraŭ eblas anonci sin por partopreni la aranĝon. Eblas spekti en la reto filmeton de la jam farita grimpado kun la Esperanta flago ĝis la pinto.

Ĉu estas pli da aferoj, kiujn indos veni sperti en Aruŝo?

Certe jes! Krom la diversa kongresa programo, kiu inkluzivas edukajn sesiojn, konferencojn, prelegojn, laborgrupojn, kulturajn agadojn, literaturajn prezentadojn, koncertojn ktp – kio permesas al partoprenantoj profundigi sian scion pri Esperanto kaj esplori novajn temojn – la UK-anoj havos la ŝancon malkovri Tanzanion, ĝian historion, ĝian kulturon kaj ĝian naturan belecon. Tio povas riĉigi ilian personan kaj turisman sperton. Ĉu vi estas sperta esperantisto, komencanto aŭ simpla turisto… ĉiu trovos ion laŭ sia gusto. Venu, ni strebas por kontentigi ĉiujn!

Ni alvenis al la fino de tiu ĉi interparolo. Ĉu vi havas apartan parolon?

Jes, tio koncernas la ofertojn, pri kiuj mi volas refoje atentigi, nome a) LKK proponas senpagan veturigon de la flughavenoj Kilimanĝaro kaj Aruŝo al la kongresurbo al ĉiuj kiuj aliĝos al la 109-a UK, partopreninte la 57-an ILEI-kongreson en Brazilo; b) ni bonvenigas invest- kaj komerc-proponojn en Tanzanio kun la beno de la registaro; c) kaj ne timu tiuj, kiuj estas interesitaj sed ankoraŭ ne faris mendojn pri antaŭkongresoj. Ankoraŭ eblas enskribiĝi. Aruŝo antaŭĝojas bonvenigi ĉiujn al la 109-a UK!

2 Comments to “Aruŝo ĝoje bonvenigas ĉiujn al la 109-a UK!”

  1. ARLAIN KIZEYIDIOKO

    Tre bona kaj interesa interparolo, ambaŭ samideanoj niaj majeste introlis, la demandanto kaj la demandinto bone agordiĝis.

    Répondre
  2. ARLAIN KIZEYIDIOKO

    Tre bona kaj interesa interparolo, ambaŭ samideanoj niaj objektive inteparolis, la demandanto kaj la demandito bone agordiĝis en tiu interparolo

    Répondre

Laisser un commentaire