Praktikaj farendaĵoj dum 2015

– Perfektigaj kursoj (Burundo, Kenjo, Benino, Niĝerlando kaj Togolando  – Partopreno de afrikanoj al UK  – Preparo de AKE-6 (2016) kaj de IJK (2017) (dokumentado, reklamo, informiloj, ktp.) – Plibonigo de la komisiona retejo  – Redaktado de la revuo Esperanto en Afriko  – Sendo de papera versio de la bulteno al eblaj mecenatoj 

– Varbado de mono por Afrika Fondaĵo  – Informado [elspezoj pro produktado de informiloj en plej malsamaj okazoj dum la jaro] – Instruado [elspezoj pro fotokopiado kaj sendado de lernolibretoj] – Subvencioj al la landaj asocioj
– Abonoj al Juna Amiko 

Post Comment