Praktikaj farendaĵoj dum la jaro 2016

1. Redakto kaj aperigo de la bulteno “Esperanto en Afriko“ bite kaj paperforme en la kvanto de kvar numeroj jare.

2. Flego kaj ĝisdatigo de informoj en la komisiona retpaĝaro: ww.esperanto-afriko.org kaj en la fejsbuka paĝo.

3. Pretigo de diversaj varbiloj kaj informiloj.

4. Reklami Esperanton dum la universitataj foiroj kaj en la sociaj retejoj.

5. Instigo al organizado kaj raportado pri lingvaj kursoj ĉeesta, perkoresponda.

6. Okazigo de la 3-a Afrika AMO-seminario.

7. Serĉo de kontrollegantoj por verkoj de Afrikanoj.

8. Stimuladi kaj konkrete puŝi afrikanojn kandidatiĝi por la programo Ni semas“ de UEA.

9. Instigo al kreo de TEJO- kaj ILEI-sekcioj kaj virinaj grupoj en la kontinento.

10. Varbi rimedon por elpreso de la lernolibro de esperantisto Emmanuel Rafiki.

11. Helpi en la fortigado de LA, subteno al Tanzanio kaj Kenjo rganiziĝi en landaj asocioj.

12. Prelegoj kaj partopreno de la komisionanoj en konferencoj kaj kongresoj de landaj asocioj de UEA en la kontinento.

13. Partopreno de 3 afrikanoj al la 101-a UK en Nitro por prizorgo de a afrika budo kaj kunveno dumkongrese

14. Disdono de jaraj subvencioj al aktivaj landaj asocioj kaj kluboj.

15. Provizi petintojn per studmaterialoj.

16. Kunprepari kun tanzaniaj aktivuloj la 6-an AKE, kiu okazos inter 4-a kaj 31-a de decembro 2016 en Bunda, Tanzanio.

17. Serĉi kandidatan landon por la 7-a AKE .

18. Realigi kampanjon por la partoprenigo de afrikaj esperantistoj al a kongreso en Tanzanio.

Laisser un commentaire