Elisée Byelongo (Sudafriko)

La patro de Esperanto en Afriko ripoziĝas. Temas pri Hans Bakker, pioniro de Esperanto-instruado ne nur en la nigra Afriko sed ankaŭ en aliaj partoj de la mondo. Li estas patro de multaj afrikaj esperantistoj pro tio, ke li instruis Esperanton al nepagipovuloj, al junuloj kaj al ĉiutribaj afrikanoj. Li instruis kun ĝojo kaj sindoneme[…]  Ĉar la patro havas infanojn kiuj jam maturiĝis, ĉu en Togolando, ĉu en Kongo, ĉu en Sudafriko. La patro Hans elektis instrui demokratie Esperanton al la cetera mondo […] Li konsideris ĉiun kiel amikon. 

Laisser un commentaire