Esperanto en Afriko

STATUTOJ  DE  LANDAJ  ASOCIOJ

BENINO (JUNULARA SEKCIO)

DKEA (KONGOLANDO): statuto franca,   regularo franca