Esperanto en Afriko

Praktikaj farendaĵoj dum la jaro 2016

1. Redakto kaj aperigo de la bulteno “Esperanto en Afriko“ bite kaj
paperforme en la kvanto de kvar numeroj jare.
2. Flego kaj ĝisdatigo de informoj en la komisiona retpaĝaro:
www.esperanto-afriko.org kaj en la fejsbuka paĝo.
3. Pretigo de diversaj varbiloj kaj informiloj.
4. Reklami Esperanton dum la universitataj foiroj kaj en la sociaj retejoj.
5. Instigo al organizado kaj raportado pri lingvaj kursoj ĉeesta, perkoresponda.
6. Okazigo de la 3-a Afrika AMO-seminario.
7. Serĉo de kontrollegantoj por verkoj de Afrikanoj.
8. Stimuladi kaj konkrete puŝi afrikanojn kandidatiĝi por la programo
“Ni semas“ de UEA.
9.
Instigo al kreo de TEJO- kaj ILEI-sekcioj kaj virinaj grupoj en la
kontinento.
10.Varbi rimedon por elpreso de la lernolibro de esperantisto Emmanuel Rafiki.
11. Helpi en la fortigado de LA, subteno al Tanzanio kaj Kenjo
organiziĝi en landaj asocioj.
12. Prelegoj kaj partopreno de la komisionanoj en konferencoj kaj
kongresoj de landaj asocioj de UEA en la kontinento.
13. Partopreno de 3 afrikanoj al la 101-a UK en Nitro por prizorgo de
la afrika budo kaj kunveno dumkongrese
14. Disdono de jaraj subvencioj al aktivaj landaj asocioj kaj kluboj.
15. Provizi petintojn per studmaterialoj.
16. Kunprepari kun tanzaniaj aktivuloj la 6-an AKE, kiu okazos de la
24-a ĝis la 31-a de decembro 2016 en Bunda, Tanzanio, sub la temo
“Esperanto, ilo por paco kaj disvolviĝo“.
17. Serĉi kandidatan landon por la 7-a AKE .
18. Realigi kampanjon por la partoprenigo de afrikaj esperantistoj al
la kongreso en Tanzanio.

Praktikaj farendajxoj dum la jaro 2015 (La sumoj menciitaj estas idealaj por realigi la projektojn, sed ilin akiri dependas de donacantoj)

- Perfektigaj kursoj (Burundo, Kenjo, Benino, Nigxerlando kaj Togolando [kultura semajno de APETO]) 1800 euxroj.
- Partopreno de Afrikanoj al UK [Adjevi Adje, Jeremie Sabiyumva, Emile Malnada, Viktor Lufimpu] 6000 euxroj
- Preparo de AKE 6 (2016) kaj de IJK (2017) (dokumentado, reklamo, informiloj, ktp.) 800 euxroj
- Plibonigo de la komisiona retejo [Jean faros tion je siaj kostoj] 0 euxro
- Redaktado de la revuo Esperanto en Afriko [Jean faras tion] 0 euxro
- Sendo de papera versio de la bulteno al eblaj mecenatoj (neretaliraj maljunuloj en Europo kaj Nordameriko) 200 euxroj
- Varbado de mono por Afrika Fondajho [cxiuj membroj de AK kaj la CO]
- Informado [elspezoj pro produktado de informiloj en plej malsamaj okazoj dum la jaro] 500 euxroj
- Instruado [elspezoj pro fotokopiado kaj sendado de lernolibretoj] 500 euxroj
- Subvencioj al la landaj asocioj 2500 eŭroj

- Abonoj al Juna Amiko 600 eŭroj
Totolo: 12300euxroj

Pratikaj faroj de AK dum 2014

- Produktado de flugfolioj/ informiloj (france, angle kaj Svahile) en plej malsamaj okazoj dum la jaro
- Informado pri Esperanto en la universitato de Lome, okaze de la kultura foiro [Adjévi]
- Informado pri Esperanto en du universitatoj en Kaburbo, Sud-Afriko [Emile]
- Informado pri Esperanto en la universitatoj de Bujumbura kaj Kiremba [Jérémie]
- Kunlaboro kun Anita Dagmarsdotter (Svedo) por starigo de afrika retpaĝaro en retejo de sveda E-grupo. [Adjévi]

- Seminario pri Ativula Maturigo (SPAMO) en Afriko. (dato, loko kaj temo decidotaj kune kun UEA)
- Perfektiga kurso 2014 en Kaburbo/Durbano (Suda Afriko) [Emile]
- Sendo de esperanto-instruisto al Kenjo/ Ruando/Ugando/Tanzanio/Senegalo
- Sendo de instrumaterialoj kaj lernolibroj [AO]
- Perkorespondaj kursoj [AO]

- Kunligo de landaj asocioj, sekcioj kaj lokaj kluboj
- Subvenciado de landaj asocioj por ebligi ilian agadon
- Afrika Kongreso en 2017 (alvoko por kandidatiĝo) [Adjévi]
- Eldonado de la bulteno “Esperanto en Afriko“ [Jean]
- Prizorgado de la retejo pri la Afrika Agado de UEA [Jean]
- Varbado de mono por Afrika Fondaĵo [ĉiuj komisionanoj]
- Kompostado kaj eldon(ig)o de periodaĵo de DKEA (DR Kongolando) [Ao/Adjévi]
- Membrecoj, abonoj
- Plifortigo de junularaj organizoj en Afriko
- Produktado de E-filmoj kaj muzikoj
- Varbado de novaj komisionaj
- Diskonigo kaj aplikado de la rezolucio de la 5a AKE
- Repago de retkostoj al komisionanoj

Pratikaj faroj dum 2013

Proponataj faroj kun la subvencioj eblaj

TROVI MONON POR LA AFRIKA FONDAJHO! Chiuj komisionanoj devas kunlabori almenau per indikado de agadoj, kiuj doncantoj shatas subteni.

- Perfektiga kurso en la universitato de Lome (Togolando) 300 eŭroj
- Afrika kongreso 1.000 eŭroj
- Seminario de Paola Giommoni en Lomeo 500 eŭroj
- ILEI-Seminario en 2013 en Kaburbo/Durbano (Suda Afriko) 500 eŭroj
- plibonigo de la komisiona retejo 0 eŭroj [Jean faros tion meme je siaj kostoj]
- redaktado de la revuo Esperanto en Afriko 0 eŭroj [Jean faras tion meme je propraj kostoj], 1000 eŭroj pro kopiado kaj sendado
- varbado de mono por Afrika Fondajho 0 eŭroj [Adjevi kaj la CO faros tion meme]
- seminario en Benino 500 eŭroj

al kio eble ni devus aldoni la tri liniojn:

- informado 500 eŭroj [elspezoj pro produktado de informiloj en plej malsamaj okazoj dum la jaro]
- instruado 500 eŭroj [elspezoj pro fotokopiado kaj sendado de niaj lernolibretoj]
- subvencioj al la landaj asocioj 1.700 eŭroj
- membrecoj, abonoj 400 eŭroj, Juna Amiko, 400 eŭroj, kotizoj de landaj asocioj al UEA