Esperanto en Afriko

Respondeculoj

Kongresa Organiza Komitato (KOKo)  ake-2013@yahoogroups.com 

Prezidanto : Privas Tchikpe -  tchipri@yahoo.fr

Sekretario : Latifou Gbadamassi -  latifougbadamassi@yahoo.fr

Programo; Rilatoj kun UEA kaj Afrikaj Esperantistoj : Adjé Adjévi - adjevia@yahoo.fr

« Kotona Gazeto « ; financoj ; rilatoj kun eksterafrikaj esperantistoj: Mireille Grosjean -  mirejo.mireille@gmail.com

Akcepto, loghado: Karlo Alofa, Kotonuo, Benino
Organizado; antau kaj dumkongresa komunikado: Joseph Tchokpodo, Kotonuo, Benino
« Kotona Gazeto « ; financoj ; rilatoj kun eksterafrikaj esperantistoj: Mireille Grosjean, Svislando
Vic-respondeculo pri financaj aferoj: Pierre Houenavo, Lokossa, Benino