Esperanto en Afriko

Rubriko dedichita por verkoj de afrikdevenoj

1- Verdaj plumoj el Afriko (prelego de Adjevi dum virtuala UK 2020)

2- Libro pri Tago de Afriko

Alklaku jenon por la libro: Cetere, mi devas konfesi, ke ni havis iom da problemoj por elekti la prezentotajn afrikajn artaĵojn. Kial? Ĉar la produktaĵoj pri Afriko kaj de afrikanoj, kvankam relative nekonataj en la Esperanta medio, prezentas multajn titolojn, kiuj same allogas, unu al la alia. Ili ĉiuj estas konindaj, legindaj, aŭskultindaj kaj spektindaj por ĉiuj esperantistoj almenaŭ unu fojon en sia vivo. Tra la hodiaŭa programo ni proponas al vi nur parteton de la afrika kultura heredaĵo kaj aparte malgrandan liston de la afrikaj Esperanto-libroj kaj diskoj, kies plimulto mendeblas ĉe la Libroservo de UEA ».

Adjévi Adjé