Esperanto en Afriko

LA SESA AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO DE UEA

La sesa afrika kongreso de UEA okazos en Bunda (Tanzanio) de la 24-a ĝis la 31-a decembro 2016. 

 

Aliĝilo

 INFORMILO

 PROGRAMARO    aŭ rigardu sube

 

Jen listo de aliĝintoj kaj  loĝebleco. 

 

Nomo  kaj lando

 1. Mramba Simba,  Tanzanio

 2. Mulele S. Mmbassa, Tanzanio

 3. Paulo Kusaya,  Tanzanio

 4. Jérémie SABIYUMVA,  Burundo

 5. Emile Malanda Nianga,  Sudafriko

 6. Jean-Bosco MALANDA LUTETE,  DR Kongolando

 7. Jean Codjo,  Kanado

   8. Adjé Adjévi,  Togolando

   9. Bernard Gnancadja,  Benino

 10. Sharifa A. Abas,  Kenjo

 11. Anita Dagmarsdotter,  Svedujo

 

12. s-rino Mireille Grosjean, Svislando

13. s-ro Naulet Yannick, Francio

14. s-ro Abraham Korir, Kenjo

15. s-ro Fredick Chumba, Kenjo

16. s-ro Mana Brinson, DR Kongolando

17. s-ino Paskalino Mushamalirwa, DR Kongolado 

18. s-ro SergeRusaki,  DR Kongolando

19. s-ro Costa Mashauri,  Tanzanio

20. s-ro s-ro Justin BYAMASU, DR Kongolando

21. s-ino: RAHERIMAHATRATRA Judith Clairette, Madagaskaro

22.  s-ro KAHINDO Jeremie, DR Kongolando

23. s-ro MUHIRE Joel, DR Kongolando

24.  s-ro NDAYISHIMIYE Jonathan,
DR Kongolando​

25. s-ro Lafi Charles DIATTA, Sengalo

26. s-ino JEPCHUMBA Olive, Kenjo

27. s-ino ZUULA  Zouzou  RASHIDI, DR Kongolando

28. s-ro DISMAS Robert, Tanzanio

29. s-ino Muyobo Belenda Ghislaine, DR Kongolando

30. s-ro Onan Ediambas Eddy, DR Kongolando

31. s-ro Honoré SEBUHORO NDARIHORANYE, DR Kongolando

32. s-ro Moses Gbetogo Opa, Niĝerio

33. s-ro JU JUNGSIK,   SudKoreio

34. s-ino KIM SOUNGEUN,  Sudkoreio

35. s-ro SHIN YOUNG MUK,  Sudkoreio

36. prof. d-ro SO JINSU, Sudkoreio

37. s-ino YUN SHIN JA, Sudkoreio

38. s-ro JEON DAE BONG, Sudkoreio

39. s-ino CHO MYUNG JA,  Sudkoreio

40. d-ro SO GILSU,  Sudkoreio

41. s-ino I UN GUM,  Sudkoreio

42. prof. d-ro KIM KYOUNG MI,  Sudkoreio

43. s-ro KIM NAM JEAN,  Sudkoreio

44. s-ro Gabor Markus, Hungario
45. s-ro Stefan MacGill, Nov-Zelando/Hungario
46. s-ino Alinet Mulaisho, Zambio

47. s-ro Mwenge Hassan, Tanzanio
48. s-ro Sylivester Nyinyimbe, Tanzanio
49. s-ro Kabuche N. Musomi, Tanzanio
50. s-ino Mariam Gervas, Tanzanio
51. s-ro Jayrous Eliakimu, Tanzanio
52. s-ro Ambrose F. Polle, Tanzanio
53. s-ino Eusebia Matias, Tanzanio
54. s-ro Barnabas Magese, Tanzanio
55. s-ro Amos Batromeo, Tanzanio
56. s-ro Sweetbert E. Mabushi, Tanzanio
57. s-ro Emmanuel P. Lyimo, Tanzanio
58. s-ro Joshua K. Chimbula, Tanzanio
59. s-ro John E.magessa, Tanzanio
60. s-ro Johanson Kalugendo, Tanzanio
61.
​  
s-ro Costantine Mashauri, Tanzanio
62. s-ro Francis Gendo, Tanzanio
63. s-ro Minani Matabaro, Tanzanio
64. s-ro Charles K. Hiza, Tanzanio
65. s-ro Surry Mchele, Tanzanio
66. s-ro Hassan Gilala, Tanzanio
67. s-ro Fidel Simeo, Tanzanio
68. s-ro Richard Machemba, Tanzanio
69. s-ro Francis Gendo, Tanzanio
70. s-ro Arnaldo Rebelato, Brazilo
71. s-ro Augustin Nduwintungane, Malavio
72. s-ro Alphonse Waseka Kamango, DR Kongolando
73. s-ino Sarah Bambona, DR Kongolando
74. s-ro Moise Cirimwami, DR Kongolando
75. s-ro Hassan Ntahonsigaye, Burundo
76. s-ino Elisabet  Hellenpach, Hungario
77. s-ro Innocent Nsabimana, Zambio
78. s-ino Adeline Mutonin, Ruando
79. s-ro Jon Eliasson, Islando
80. s-ino Agnes Geelen, Belgio
81. s-ino Takahasi Shigueco, Brazilo
82.    s-ro Massaro Takahasi,  Brazilo
83. s-ino Eva Maria de Oliveira, Brazilo
84. s-ino Lusakueno Kinuani, DR Kongo
85. s-ino Masako Tahira, Japanio
86. s-ro Minoru Tahira, Japanio
87. s-ro Twalibu Bikirantanganwa, Burundo
88. s-ro Gilbert Ndihokubwayo, Burundo
89. s-ino Rasoharinaivo Mioranantenaina L.V, Madagaskaro
90. s-ino Asifiwe Estela Bahizire, Ruando
91. s-ino Zawadi Joice, Ruando
92. s-ro Kambaza Plaisir, DR Kongo
93. s-ro Randiala Dickson, Tanzanio
94. s-ro Jephtha Benon, Tanzanio
95. s-ro Robert Tungucha, Tanzanio
96. s-ro Wilison Matoya, Tanzanio
97. s-ino Magreth Samson, Tanzanio
98. s-ino Edina Petter, Tanzanio
99. s-ro David Mapengo, Tanzanio
100. s-ro Pavel Polnicky, Chehio
101. s-ro Luiz Fernando Puhl, Bazilo
102. s-ino Neuza Terezinha Oro, Brazilo
103. s-ro Simba Mramba, Tanzanio

KIEL ATINGI LA KONGRESURBON?

Ekzistas multaj ebloj, jen kelkaj el ili.

1. De Dar es salaamo [Daresalamo] – la ĉefa ekonomia centro kaj la iama ĉefurbo kun la internacia flughaveno – per aviadilo al la urbo Mwanza kaj de Mwanza al Bunda per loka aŭtobuso. Ekzistas multaj aŭtobusoj, kiuj veturas inter Mwanza kaj Bunda dum ĉiu tago.

2. Eblas ankaŭ veturi per aŭtobuso de Daresalamo al Mwanza. En tiu kazo, oni nepre devos tranokti en Mwanza, kaj de tie la sekvan tagon veturi al Bunda.

3. Ankaŭ eblas per rekta aŭtobuso de Daresalamo al Bunda. La vojaĝo daŭras inter 18 kaj 24 horojn. Se sufiĉe multaj homoj emos vojaĝi laŭ tiu vojo, la Kongresa Organiza Komitato (KOK) aranĝos grupan vojaĝon de Daresalamo al Bunda.

4. Alia itinero estas de Kilimanĝaro (Arusha) per aviadilo al Mwanza, kaj de Mwanza al Bunda per linia aŭtobuso, aŭ de Arusha per aŭtobuso kun tranokto en Mwanza kaj de Mwanza al Bunda.

5. Ankaŭ eblas per rekta aŭtobuso de Arusha al Bunda tra Ngorongoro kaj Serengeto—naciaj parkoj. La veturo per tiu vojo daŭras proksimume 10-12 horojn, sed antentu: la alilandanoj devos pagi 100-120 EUR por transiri tiujn du naciajn parkojn.

7. Certe plej facile por multaj alilandanoj estas veni al Bunda el Najrobio, Kenjo, per rekta aŭtobuso dum 10 horoj. Eblas ankaŭ de Najrobio per aviadilo al Mwanza kaj poste per aŭtobuso al Bunda. Aŭtobusa vojaĝo inter Mwanza kaj Bunda daŭras 2 horojn.

Ĉiuokaze, estus pli bone, ke ĉiu vojaĝonto al la 6-a AKE antaŭe komuniku kun la organizantoj por ricevi specifajn konsilojn pri kiel atingi la kongresejon. La ĉefa kontaktadreso por la kongreso estas: ake-2016@yahoogroupes.fr    

Programaro

 

 

Sabaton, la 24-an de decembro 2016

12-a horo : Alveno de la gekongresanoj
                   - Registriĝo de alvenintoj, disdono de kongresaj dokumentoj
                   - Enskribiĝo por vizitoj, ekskursoj ktp
                   - Loĝigo de alvenintaj kongresanoj
15.00 – 16.00 : Kunsido de la Afrika Komisiono kun LOK – Lokaj Organizantoj Kongresaj
16.00 – 17.00 : Partopreno en radio-elsenda programo
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
20.30 – 23.30 : Interkona vespero

Dimanĉon, la 25-an de decembro 2016

07.30 – 08.30 : Matenmanĝo
09.00 – 09.30 : Malfermo de la seminario kun koncizaj prezentoj de la gvidontoj
09.30 – 10.00 : Sin-prezentoj de AMO-anoj
10.00 – 12.00 : “Kiel redakti kaj mastrumi projektojn “I
12.30 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 16.00 : “Kiel fondi kaj organizi kluban vivon“ I      
16.00 – 16.15 : Paŭzo
16.15 – 18.30 : “Eluzo de Esperanto en turismo aŭ komerco“I
17.30 – 19.00 : Vespermanĝo
20.00 – 21.30 :  “Kiel fondi junularan sekcion en landoj sen sekcio de TEJO“I

Lundon, la 26-an de decembro 2016


07.00 – 07.45 : Matenmanĝo
08.00 – 09.50 : “Kiel fondi kaj organizi kluban vivon“II
10.00 – 12.00 : “Kiel redakti kaj mastrumi projektojn “II
12.30 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 16.00 : “Kiel fondi junularan sekcion en landoj sen sekcio de TEJO“II
16.00 – 16.15 : Paŭzo
16.15 – 18.30 : “Eluzo de Esperanto en turismo aŭ komerco“II
17.30 – 19.00 : Vespermanĝo
20.00 – 21.30 :  Resumo, konkludoj de AMO-seminario

Mardon, la 27-an de decembro 2016

 

07.30 – 08.30 : Matenmanĝo
                          - Registrado de malfruantaj kongresanoj
08.45 – 09.00 : Akcepto kaj instaligo de invititoj
09.00 – 11.00 : Malfermaj ceremonioj
                          - Nacia himno
                          - Salutvortoj de la eksterlandaj reprezentantoj ĉe la kongreso
                          - Bonveniga mesaĝo de la Prezidanto de KOK
                          - Salutmesaĝo de la kunordiganto de la Afrika Komisiono
                          - Intermedo (artaj eroj prezentotaj de loka grupo folklora)
                          - Salutmesaĝo de la Prezidanto de TEA
                          - Malferma parolado de la reprezentanto de la Tanzania ŝtato
                          - Voĉlegado de mesaĝoj adresitaj al la kongreso
                          - Himno de Esperanto “La Espero“
                          - Memorfotiĝo
11.00 – 11.15 : Vizito al ekspoziciitaj Esperanto-verkaĵoj
11.30 – 12.00 : Honora vino (akcepto de gastoj kaj landaj reprezentantoj)
12.00 – 13.30 : Tagmanĝo
14.30 – 16.00 : Laborgrupo pri la kongresa temo: “Esperanto, ilo por paco kaj disvolviĝo“
16.00 – 17.00 : Prelego: “Heredaĵo de porkonflikta edukado, influo sur nia movado“
                          - Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA
17.00 – 18.00 : Instruado de la sŭahila lingvo al interesiĝantoj

                       - Ateliero pri perkutado
18.30 – 19.30 : Vespermanĝo
20.00 – 23.00 : Nacia vespero (dancprezentado de loka arta grupo)


Merkredon, la 28-an de decembro 2016


06.00 – 07.00 : Piedpilka trejnado
07.00 – 08.30 : Matenmanĝo
09.00 – 10.15 : Diskutrondo “Esperanto en Burundo“
10.15 – 11.30 : “Afrikaj kontribuoj al la Esperanta literaturo“
12.00 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 15.30 : Lernado de loka lingvo (daŭrigo)
                         - Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA (daŭrigo)
                         - Ateliero pri perkutado
                         - Libera umado
15.30 – 18.00 : Lingvaj  Festivaloj+ Internacia Gastronomio
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
19.30 – 20.30 : Aŭcio, kvizo (la profito iros al la kaso de la tanzania E-movado)
20.30 – 00.00 : Diskoteko

Ĵaŭdon, la 29-an de decembro 2016

 

06.00 – 07.30 : Piedpilka maĉo kontraŭ loka futbala teamo
08.00 – 09.30 : Matenmanĝo
09.30 – 11.30 : Prelego: “Regionaj ekonomiaj komunumoj en Afriko – speciala rigardo pri Orientafriko“
11.30 – 13.00 : Tagmanĝo
13.30 – 17.30 : Duontaga ekskurso al la muzeo de la unua Tanzania Ŝtatprezidento
                          - Libera umado por neekskursantoj
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
19.45 – 20.30 : Esperanto en Ugando/ Ruando
20.30 – 22.00 :  Esperanto en DR Kongo: defioj kaj perspektivoj


Vendredon, la 30-an de decembro 2016

06.30 – 07.30 : Matenmanĝo
08.00 – 18.00 : Tuttaga ekskurso al la bestoparko Serengeti
18.30 – 20.00 : Vespermanĝo
20.00 – 20.45 : Esperanto en Tanzanio
21.00 – 21.45 : Esperanto en Kenjo
22.00 ĝis malfrua nokto : Internacia kongresa balo kaj diversaj ludoj

 

Sabaton, la 31-an de decembro 2016

07.30 – 08 30 : Matenmanĝo
08.30 – 11.45 : Duontaga ekskurso al la mezgrada Esperanto-lernejo de Marambeka
11.30 – 13.00 : Tagmanĝo
14.00 – 15.00 : Afrikaj esperantistoj interkonsiliĝas
15.00 – 17.00 : Fermaj ceremonioj
                         - Dankesprimo de LKK
                         - Laŭta legado de la kongresaj raporto kaj rezolucio
                         - Transdono de la Esperanta Flago al la lando gastigonta de la 7-a AKE
                         - Disiĝo de la gekongresanoj.

Loĝebleco

Antaŭ iom da tempo eblas ekmendi loĝadon por la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA, kiu okazos inter la 24-a kaj la 31-a de decembro 2016 en Bunda, Tanzanio.
En la ĉi-aldonita PDF slipo vi trovas liston, fotojn kaj loĝkondiĉojn pri la mendebaj hotelĉambroj en Bunda.
Ĉiuj listigitaj hoteloj posedas en siaj ĉambroj duŝejon, necesejon, televidilon kaj la matenmanĝo estas enkalkulita en la prezo. Ili ne havas retaliron tamen, en la kongresejo LKK funkciigos retkafejon, kie kongresanoj povos retumi page dum la kongresa semajno. Eblas iri ankaŭ retumi en la urbo kontraŭ pago.
La hoteloj akceptas pagon en la loka valuto kaj ekzistas bankaŭtomatoj en multaj anguloj de Bunda urbo. Oni povas senprobleme maldeponi monon el la bankaŭtomatoj per internaciaj bankkartoj kiel Mastercard k.s.

Bonvolu enrigardi la dokumenton por mem ekscii pli.

Ĉiuj demandoj pri la kongreso estas volonte bonvenaj al: ake-2016@yahoogroupes.fr

Kunordiganto:
Adjévi Adjé,
Afrika Komisiono de UEA