Esperanto en Afriko

Subtitle

Strategioj por pli vigla afrika movado

Sendube neniu neas ekziston de esperantistoj en Afriko, sed pri la sukceso de iliaj agadoj, neniu povas, sen sin trompi, certi pri ĝia efikeco. Kialoj de tia neefikeco de la afrika movado estas multfaceta, sed manko de pioniraj aktivuloj kiuj vere dediĉas energion kaj tempon estas unu el ili. La nova Estraro de UEA ekpretigas modelan dokumenton nome AMO por helpi surlokajn esperantistojn konscii pri ilia rolo enradikigi la movadon surbaze de propraj lokaj realecoj. Enhavo de la dokumento estas inspirohava kaj ne altruda. Jen ligo al ili laŭ temo:

Strategia laborplano 2013 - 2017

AMO 1: Enkonduko

AMO2: Graveco de seminario

AMO 3: Inspirohava modelo pri organizo de seminarioj  (plej grava)

Informiloj: en la angla (English),      en la franca (Français),      en la hispana (Espanol),       en la germana (Deutsh)

Recent Videos

238 views - 0 comments