Esperanto en Afriko

Afrika Komisiono en praktiko

Afrika Komisiono fakte estas la natura konsilanto kaj ponto por la afrikaj Esperanto-asocioj, kluboj, unuopuloj al la Estraro de UEA, kaj inverse. Ĝi estas instanco de UEA kaj krome havas la taskon disvastigi Esperanton en la afrikaj landoj, kie mankas organizita movado aŭ kie ĝi ankoraŭ ne estas sufiĉe forta.

Por la afrikaj aktivuloj, afrikemaj esperantistoj kaj ceteraj E-agantoj la komisiono eldonas, sub redaktoreco de volontulo, ĉiutrimonate la bultenon "Esperanto en Afriko". Danke al la ĉiujara rento de la Afrika Kapitalo, la komisiono ankaŭ zorgas pri Esperanto-instruado kaj subtenas finance la asociojn kaj lokajn klubojn en Afriko.

Ĉiun trian jaron, la instanco renoviĝas kaj elektas kunordigan teamon, kutime du-membran. La nunaj membroj konsistas el reprezentantoj de tri aliĝintaj asocioj en Afriko, tri de la diskutgrupo Afrikanoj Sub Unu Tegmento (ASUT), du homoj el la ĵus antaŭaj komisionanoj kaj du aktivulinoj. Ĉiuj helpas al la kunordiganto kaj la vickunordiganto de la Afrika Komisiono teni superrigardon de la afrika movado per regulaj kontaktoj kun lokaj fortoj kaj per interŝanĝoj, diskutoj de ideoj kaj necesaj decidoj.

Helpas al la komisionanoj konsila organo, kiu konsistas el reprezentantoj de unuopaj afrikaj landaj asocioj kaj movadoj. La organo disponas tiucelan komunik-liston en kiu ĉiuj en la limo de siaj ebloj volontule intervenas en la diskutoj. Per la konkludoj de la diskutitaj temoj, la komisiono faras proponon aŭ konsilas al la Estraro de UEA pri la movado en Afriko.

Komisionanoj  2016 - 2019                                   2013 - 2016

 

Kunordiganto: Emile Malanda, Sud-Afriko

Vickunordiganto: François Hounsounou,  Benino

Adjévi Adjé,  Togolando

Alexandrine Omba Tshamena, DR Kongo

Alfred Arthur, Ganao

Arlain Kizeyidioko, DR Kongo

Adeline Tony Umutoni, Ruando

Assane Faye, Senegalo

Doumegnon Koffi,  Togolando

Hassano Ntahonsigaye,  Burundo.

 

Kunordiganto: Adjévi Adjé, Togolando

Vickunordiganto: Jean Codjo,  Benino/Kanado

Emile Malanda, Sud-Afriko

Jérémie Sabiyumva, Burundo

Jean-Bosco Malanda Lutete,  DR Kongolando 

Regularo pri la funkciado de la Afrika Komisiono

Enkonduko

Afrika Komisiono estas organo tute ligita al UEA. Ĝia tasko estas disvastigi kaj enradikigi Esperanton en Afriko pere de ĉiuspecaj disponeblaj rimedoj. Kiel ligita instanco, ĝi kaj ĝiaj membroj devas respekti la regularon de UEA. Tio signifas, ke la membroj ne devas agadi kontraŭ decido de UEA, al kio ili tute libere aliĝas.

Por ke AK tute glate funkciu, necesas atentigi al la membroj pri tute bazaj reguloj:

Rolo kaj funkciado

1- Ĉefa rolo de AK estas konsiladi la Estraron de UEA pri evoluo de la agado en Afriko. Pro tio, ĝi ne forprenas la taskojn de la CO, sed nur povas helpi.

2- Estas nek salajro, nek avantaĝo por la membroj de la Afrika Komisiono

3- Ĉiu membro povus eventuale ricevi kontribuon pro agado kadre de sia rolo kaj funkcio ene de AK laŭbezone kaj precipe laŭ disponebla rimedo

4- Tasko estas plenumata surbaze de volontulado kaj en tute amika etoso

5- Ĉiu membro devas vivisigni aŭ raporti almenaŭ unufoje ĉiun monaton

Interna komunikado

1- Komunikado per la dissendo-listo de AK estas la sola kaj unika vojo por diskuti pri ĉiuj aferoj, kiuj kondukas al iu ajn decido por AK

2- La dissendo-listo ne estas la vojo por privata komunikado inter la membroj

3- La dissendo-listo ne estas vojo por klaĉumi, malfamigi, fiparoli aŭ disvastigi privatajn informojn, ĉu falsajn, ĉu verajn, pri iu ajn membro de AK

4- Dissendo de raporto pri decido fare de AK-anoj estas nur sub la respondeco de la kunordiganto. Tio signifas ke neniu alia membro rajtas disvastigi informojn pri iu ajn decido de AK sen la permeso de la kunordiganto.

5- La kunordiganto ne decidas pri io ajn sen la konsento de la plimulto (50% + 1)

6- Decido, kiu postulas financan rimedon povus esti aprobita aŭ malaprobita de la gvidinstanco de UEA.

Kondiĉoj pri eksiĝo

1- Membro, kiu intence ne respektas unu el la menciitaj reguloj, estas eksigita de AK

2- Membro, kiu paralele al UEA agadas kunlabore kun organizoj, kiuj tute intence agadas kontraŭ UEA estas eksigita.

3- Membro kiu ne sin anoncas post unu monato kaj sen neniu valida kialo estas eksigita kaj povas esti anstataŭita laŭ bontrovo de gvidinstanco de UEA.