Esperanto en Afriko

Retejoj de Esperanto-instancoj en Afriko     

La mastrumo kaj flegado de lokaj retpaĝoj estas sur la respondeco de lokaj fortoj. Povas okazi, ke retpaĝo fermiĝis pro neaktivado:

Benino: junulara sekcio

Burundo: ANEB

SUD-AFRIKO (EASA):  

Togolando: UTE

Togolando: APETO  

Kongolando (demokrata) DKEA

Agado de Joel Muhire en Kongolando

 

Unua IJK en Afriko:  Togolando 2017

Telegram-listo: afriko en telegramo

Afrika bulteno: Trimonata informilo

Esperanto en Afriko: Afriko en fejsbuko