Esperanto en Afriko

Retejoj de Esperanto-instancoj en Afriko     

Surlokaj esperantistoj respondecas pri flegado de la adreso. Povus okazi ke retpaĝo fermiĝas pro neaktivado:

Benino: junulara sekcio

Burundo: ANEB

Togolando: UTE

Togolando: APETO  

Kongolando (demokrata) DKEA

Agado de Joel Muhire en Kongolando