Esperanto en Afriko

7-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) en Buĵumburo, Burundo, de 21-27/12/ 2019

Kvankam temas pri Afrika Kongreso de Esperanto, AKE tradicie rolas kiel okazo por Esperanto-parolantoj el Afriko kaj aliaj mondpartoj kunsidi, interŝanĝi ideojn, diskuti kaj plani agadojn por la afrika movado. Ankaŭ por sperti amuze kaj ĝue tiun internacian etoson.

La partoprenantoj de la 7-a AKE havos okazon viziti Burundon, konatiĝi kun ĝiaj urboj, vidindaĵoj kaj kuriozaĵoj. Eblos al ili ankaŭ ĝui artajn programojn de afrikaj kaj alikontinentaj artistoj, inter kiuj estos Joel Muhire Nziboneye el D.R. Kongo. Muzikpeco lia provaŭskulteblas ĉe https://senopone.wordpress.com/albumo/2-esperanto-ilo-de-paco.

Mallonge, la 7-a AKE estos kvazaŭ monda evento kun riĉa kaj serioza movada, eduka, instrua, ekzamena, kultura kaj ekskursa programeroj dum plena semajno sub la temo: Verdigo de la kontinento afrika.

La aranĝo sidejos en la domo de SOS-enfants en la periferia kvartalo Nyakabiga de la ĉefurbo burunda. Ĝin organizas kunlabore la Afrika Komisiono de UEA kaj la burunda Esperanto-Asocio ANEB.

Ĉiujn demandojn rilate al la kongreso, prelegproponojn, aliĝojn oni bonvolu sendi al: <afrikakongreso7@gmail.com>. Estas bonvenaj ankaŭ mondonacoj, prefere al la konto Afriko ĉe UEA kun mencio “AKE-7”.

  

 INFORMILO   /  REGULARO  Aliĝilo PROGRAMO Aliĝintoj

 

Aliĝintoj  

 

REIRU AL 7-a AKE 

 

1- S-ro Jérémie SABIYUMVA, Burundo

2- S-ro Aime-Patrick MANIRAKAZI, Burundo

3- S-ro Hasano NTAHONSIGAYE, Burundo

4- S-ro Twalibu BIKIRANTANGANWA, Burundo

5- S-ro Gilbert NDIHOKUBWAYO, Burundo

6- S-ino Ada Florence IRACADUKUNDA, Burundo

7- S-ro Gilbert NYUKURI, Burundo

8- S-ro Jean Claude BAZUMBAZE, Burundo

9- S-ro Cedrik IRAKOZE, Burundo

10- S-ro Emile Malanda, Sud-Afriko

11- s-ro François Hounsounou, Benino

12- S-ro Adjévi Adjé, Togolando

13- S-ino Alexandrine Omba Tshamena, DR Kongo

14- S-ro Alfred Arthur, Ganao

15- S-ro Arlain Kizeyidioko, DR Kongo

16- S-ino Adeline Tony Umutoni, Ruando

17- S-ro Assane Faye, Senegalo

18- S-ro Doumegnon Koffi, Togolando

19- S-ro Joel Muhire Ndaziboneye, DR Kongo

20- S-ino Mireille Grosjean, Svislando

Programo 

REIRU AL 7-a AKE 

Baldaŭ disponeblos.