Esperanto en Afriko

7-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) en Buĵumburo, Burundo, de 21-27/12/ 2019

Kvankam temas pri Afrika Kongreso de Esperanto, AKE tradicie rolas kiel okazo por Esperanto-parolantoj el Afriko kaj aliaj mondpartoj kunsidi, interŝanĝi ideojn, diskuti kaj plani agadojn por la afrika movado. Ankaŭ por spertiĝi amuze kaj ĝue tiun internacian etoson.

La partoprenontoj de la 7-a AKE havos okazon viziti Burundon, konatiĝi kun ĝiaj urboj, vidindaĵoj kaj kuriozaĵoj. Eblos al ili ankaŭ ĝui ĉiutagan artan programon de afrikaj kaj alikontinantaj artistoj, inter kiuj estos Joel Muhire Ndaziboneye el DR Kongo (liaj muzikpecoj provaŭskulteblas per https://senopone.wordpress.com/albumo/2-esperanto-ilo-de-paco). 

Mallonge, la 7-a AKE estos kvazaŭ monda evento kun riĉa kaj serioza movada, eduka, instrua, ekzamena, kultura kaj ekskursa programoj dum plena semajno sub la temo: "Verdigo de la kontinento afrika". La aranĝo sidejos en la domo de SOS-enfants en la periferia kvartalo Nyakabiga de la ĉefurbo burunda. Ĝin organizas kunlabore inter la Afrika Komisiono de UEA kaj la burunda Esperanto-Asocio ANEB.

Ĉiujn demandojn rilate al la kongreso, prelegproponojn, aliĝojn oni bonvolu sendi al afrikakongreso7@gmail.com, jerrybs21@gmail.com kun kopio al ake-2019@yahoogroupes.com

  

 INFORMILO  Aliĝilo PROGRAMO Aliĝintoj