Esperanto en Afriko

Tranoktejoj

Hôtel Havre de Paix (la kongresejo) PAC-HAVENO: http://www.hotelhavredepaix.com/
1-a kategorio 39€ (2 lita ĉambro, varma akvo, klimatizilo, bankuvo)
2-a kategorio 32€ (2 lita ĉambro, varma akvo, klimatizilo, dushejo)
3-a kategorio 24€ (2 lita ĉambro, klimatizilo, dushejjo)

 

Hotelo Odjala (plia tranoktejo)

1-a kategorio 65€ (luksa apartamento el 2 ĉambroj. Ĉiu ĉambro estas 2 lita)

2-a kategorio 33€ (luksa apartamento el 2 lita ĉambro)

 

 

Manĝoj

La prezo de manĝaĵoj por tuta semajno (3 manĝoj tage: maten-, tag- kaj vesp- manĝoj) estas 90€ por ĉiu kongresano (inkluzivas manĝojn de la ekskursaj tagoj). Memzorgantoj ankaŭ povas mendi manĝojn ĉi tie. Oni povas trovi ankaŭ manĝojn por vegetaranoj aŭ vegananoj, se oni sufiĉe frue anonciĝas.