Esperanto en Afriko

Oficejoj de UEA en Afriko

1- Lokossa Oficejo 

BP 416 

Lokossa-Mono
Respubliko Benino/République du Benin 
tel: +229 22 41 02 29 
Retadreso: lokossa.oficejo@uea.org 

Deĵoranto: Bernard Gnancadja

Taskoj: Zorgi pri la sociaj retejoj, instigi al trapaso de lingvaj ekzamenoj, kaj laŭeble organizado de sesioj, instigi al kapabligo en instruado de Esperanto, sendo de instrumaterialoj.

 

2- Lomea Oficejo

Poŝta adreso: 06 B.P.61807 Lomé, TOGO

Retpoŝto: lomea.oficejo@uea.org

Deĵorantoj: Apélété Agbolo - Tél.: +228 91 33 33 66

                   Adjévi Adjé - +228 90 25 75 49

Taskoj: Respondi informpetojn, instrui koresponde al progresantoj, eldon(ig)i verkojn de afrikanoj, aperigi daŭre la bultenon de la Afrika Komisiono, subvencipetado al ne-Esperantaj instancoj, prizorgo de la retpaĝo www.esperanto-afriko.org, konsiladi al Landaj Asocioj en Afriko, prizorgi rilatojn kun instancoj, zorgi pri transpagoj inter afrikaj landoj kaj CO, ktp.

Krom taskojn rilate al la Afrika agado, la deĵorantoj plenumas ankaŭ taskojn rilate al la ĝeneralaj agadoj de UEA.