Esperanto en Afriko

Vidindajhoj en Benino

Ekskursoj dumkongresaj

    

 D1: duontaga ekskurso al Ouida 12 €

                                            

D2: duontaga ekskurso al Ganvier 10 €

TT: tuttaga ekskurso al Portonovo 20 €

NB: La prezoj inkluzivas veturilon, turismajn gvidantojn, biletojn, trinkaĵojn kaj la manĝaĵojn nur por la tutaga ekskuso.

Postkongresaj ekskursoj

Grand Popo, Lokossa, Abomey, Ketou

Ĉiu kongresano, kiu ankoraŭ neniam estis en Benino devus partopreni al dumkongresaj ekskursoj, ĉar estas la plej rekta maniero, per kiu oni povas ekkoni Kotonuon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn.

*Ouidah [Ŭida] situas marborde okcidente de Kotonuo. Inter la du urboj laŭ la Atlantika Oceano troviĝas La Vojo de Fiŝkaptistoj (La Route des Pêches), kiu trairas belegajn plaĝojn. En Ouidah situas la Pordo de Ne Reveno (La Porte de Non Retour), monumento memore al la sklava periodo. En la dek-sepa kaj dek-oka jarcentoj, la ŝipoj kun nigrulaj sklavoj forlasis regule la havenon, enhavante milojn da sklavoj al Ameriko. Fariĝinte la lulilo de fetiĉismo kaj voduismo, la urbo havas multajn muzeojn kaj templojn vizitindajn.

*La kongresanoj havas eblon viziti Ganvié. La plej fama el la surlagaj vilaĝoj de Afriko staras sur la lago Nokoué [Nokue]. Dum jarcentoj la vilaĝanoj konstruis siajn domojn sur fostoj sur la lago por eskapi el rabado de sklavokomercistoj. La vivo organiziĝas sur la akvo danke al pirogoj.

*Oficiala ĉefurbo de la lando, Portnovo estas agrabla kaj ripoziga urbo kompare al Kotonuo. Ĝi estas la hejmo de multaj muzeoj pri Benino kaj belega moskeo mirinda je koloroj. La muzeo Honme estas antikva palaco de diversaj reĝoj de Portonovo, la vizito informas la ekskursantojn pri tio, kiel la reĝa familio vivis. Tie estas ankaŭ elmontro de diversaj aĵoj de tiu periodo. En Portonovo kaj pli precize en lertigejo Songhai staras arbo kun ZEO-ŝildo "arbo de Esperanto".

*Abomey [Abome] situas proks. 100 km norde de Kotonuo. Abome gravas pro historiaj kialoj. Fondita en la dek-sepa jarcento, la urbo estas la historia ĉefurbo de la reĝlando de Dan-Homey. De 1625 al 1900 la dek du reĝoj de Abomey konstruis multnombrajn palacojn kaj monumentojn. Nur la palacoj de Guezo kaj Glele eskapis la detruon. Ili konsistigas tre belajn arkitekturajn tutaĵojn, kiuj estas mondheredaĵo de UNESCO.