Esperanto en Afriko

AO

Afrika Oficejo de UEA

BP 416
Lokossa-Mono
Respubliko Benino/République du Benin
tel: +229 22 41 02 29
Retadreso: afrika.oficejo @ gmail.com.

Bernard Gnancadja kaj Emile estas la du volontuloj che AO. 

 

Taskoj: administri la afrikan e-istaron, respondi informpetojn, instrui koresponde al progresantoj, eldon(ig)i verkojn de afrikanoj, zorgi pri transpagoj inter afrikaj landoj kaj CO, aperigi bultenon de AK, konsilado al LA en afriko, ktp.